C'bizz affaldsregistrering

Veje- og affaldsløsning til indkøbs- centre, fællesområder, produktionsvirksom- heder og lufthavne.

Differentierede affaldsmængder hos indkøbscentre, lufthavne og ejendommme med mange lejere gør det svært for administratoren at sikre korrekt afregning per lejer. Ofte bruger den enkelte lejer/butik lang tid på affaldshåndtering i det daglige pga. store afstande til affalds- området og risikoen for, at containeren er afhentet til tømning.

Med et vejesystem får administratoren dokumenterede data på affaldsmængderne fra et system, verificeret til afregning, samt mulighed for optimering af tømning m.m. Den enkelte lejer har med adgang til egne data mulighed for at optimere intern affaldshåndtering og holde fokus på kerneforretningen

Vejesystemets terminal er placeret ved containeren og har en brugervenlig betjening med registrering via trådløst ID-kort. Brugeren kan printe kvittering for ifyldning af affald med det samme.

Se videoen om affaldsregistrering HER

Download

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk