Slamkiosk

Sikker modtagelse af slam

Med en slamkiosk kan der måles mængden af slam, som afleveres på et rensningsanlæg. Slamkiosken gør det muligt at tage betaling for ekstern levering af slam fra slambiler og andre køretøjer. Der er mulighed for at vælge forskellige typer af slam - såsom afvandet eller ikke-afvandet slam og lignende fraktioner. Det er kun godkendte slambiler, som kan aflevere deres slam, da hver godkendt bil har en elektroniske nøgle til at betjene slamkiosken med, når der skal afleveres slam. Slamkiosken er fuldt integreret med det kommunale faktureringssystemer.

Slamkiosken giver mulighed for:
• Aflevering af slam hele døgnet
• Registrering af type og måling af mængde
• Registrering af kunden
• Overvågning af drift via SMS/mail
• Webbaseret administrationssystem der giver overblik over kunder og slam afleveringer

Download

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk