Water Kiosk APP

Med Water Kiosk APP fra POUL TARP A/S kan du med din smartphone se dine registreringer, vandkioskenes placeringer og naviger til den nærmeste vandkiosk.

Download

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk