Et Danmark uden affald

Øget fokus på affaldsregistrering.

Med regeringens nye ressourceplan ”Danmark uden affald – Genanvend mere – forbrænd mindre” må det antages at vi i fremtiden skal sortere vores affald bedre og i flere fraktioner end i dag. Det betyder uden tvivl øgede krav til indsamlingen af ”ressourcerne” fra husholdningerne og derved også flere affaldsbeholdere ved hver husstand.

Læs hele artikel her.

Fokus

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk