PS prøveudtager

Perstaltisk prøveudtager, der er udviklet til at tage mælkeprøver af høj kvalitet i en mælkeindsamlingsbil under indpumpning af mælken ved mælkeleverandøren.eller i et produktionsanlæg.

Fordele ved prøveudtageren:

  • Det er en doserende og roterende prøveudtager, der monteres på vandrette rør. Prøven vil være repræsentativ.
  • Ingen carry-over mellem leverandørerne- dvs prøver fra de enkelte leverandører er isoleret fra hinanden.
  • Prøveudtageren er velegnet til at tage en eller to prøver uafhængigt af hinanden.
  • Prøveudtageren kan anvendes til at udtage leverandørprøver og læsprøver
  • PS prøveudtageren er en inliner prøveudtager
 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk