PV ll prøveudtager

PV II prøveudtageren er udviklet til at tage kvalitets mælkeprøver i en mælkeindsamlingsbil. Dette sker under indpumpning af mælken fra mælkeleverandøren.

Fordele ved prøveudtageren:

  • Prøveudtageren er indbygget i pumpesystemet. Dermed udtages der altid en konstant mængde mælk, som betyder at prøven er repræsentativ. 
  • Prøveudtageren kan kun monteres på vandrette rør
  • Der er ingen carry-over mellem leverandørerne- dvs prøver fra de enkelte leverandører er isoleret fra hinanden.
  • Kan anvendes til at udtage leverandørprøver og læsprøver
  • PV II prøveudtageren er en inliner prøveudtager
 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk