Registrering af husholdnings affaldsindsamling

Som vi ser det, er der typisk 5 måder at registrere indsamlingen af affald (dagrenovation) på.

1. Den gode gamle måde
Chaufføren er udstyret med en køreliste / ruteliste i papir form (eller slet ingen liste) og hvor der samtidig vises spandstørrelse og affaldstype. Ligeledes fremgår det også ofte, om der er tale om uge eller 14 dags tømninger. Er det ikke muligt at foretage en tømning, skriver chaufføren muligvis en besked til borgeren og tager en kopi med tilbage til kontoret, hvor den efterfølgende bliver registreret og der bliver sendt besked til kommunen om den manglende tømning. Næsten al registrering foregår manuelt og på papir.

2. GPS-Baseret tømmeregistrering med TOC Tablet
Alle rute & tømmeinformationer sendes automatisk til renovationsbilen. Alle adresser får tilknyttet en GPS position, hvis den ikke findes i forvejen i kommunens stamdatasystem, og på baggrund af GPS-positionerne genereres de mest optimale ruter. Alle informationer vises på førerhuscomputerens touchskærm og alle afvigelser registreres med det samme elektronisk. GPS spor & datakommunikation fra bilerne er tilgængelig i ” real time ”. Når renovations bilen har passeret et GPS punkt, forudsættes det, at skraldespande som tilhører GPS punktet er blevet tømt. Skraldespande skal selvfølgelig være tilknyttet dagens rute. NB: Som en mere simpel variant af denne løsning kan vi også levere en ren GPS tracking løsning, hvor man blot får registreret på hvilke position bilern har været.

3. RFID tag baseret tømmeregistrering med TOC II
Samme muligheder som GPS-Baseret, men med den forskel, at man 100% kan dokumentere, at borgerens skraldespand har været på renovations bilens lift, da der sker en elektronisk registrering fra RFID-tag’en, som er placeret i skraldespandens kant.

4. RFID tag baseret tømmeregistrering og vejeregistrering med TOC II
Bruges i de tilfælde, hvor man ønsker at få mængden ( kg ) af affald knyttet sammen med en specifik borger / husstand / virksomhed for evt. at kunne opkræve et differentieret affaldsbidrag.

5. Vejeregistrering med GPS med TOC II
Dette er en kombination af løsning 2 og 4, hvor man ikke ønsker at anvende RFID tags men ønsker en vejeregistrering af tømningerne. Dette anvendes meget udbredt til indsamling af industrirenovation men også til affaldsindsamling for boligforeninger og kuber/nedgravede løsninger hvor man ønsker at kende vægten.

Download

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk