Renovations lastbil med 3 lifte og 3 kamre

Dagsrenovations lastbil med 3 kamre til indsamling af affald fordelt på flere fraktioner fra husstande.

Påbygget vejesystem med 3 DME-MWS Lift vejeunits. 2 liftveje enheder er monteret på bagliften og 1 liftveje enhed er monteret på sideliften.

Systemet indeholder desuden dataopsamlingscomputer med GPRS dataoverførsel og RFID tag identifikationssystem.

Godkendt med delingsstørrelse på 0,5 kg i klasse IIII.

Anvendes til afregning af affaldsmængder med den enkelte husstand.

Download

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk