Vejning af kuber og nedgravede affaldscontainere

For at optimere indsamling af genbrugelige fraktioner som glas og papir i kuber og nedgravede containere tilbyder Poul Tarp A/S vejning af det indsamlede materiale. Når vægten af den enkelte beholder kendes over tid, kan ruterne optimeres herefter.
Vi kan levere både en trådløs kranvægt eller en chassisvægt til opgaven.
Udover vægten kan bilen udstyres med TOC computer til overførsel af ruter og registreringer.

Download

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk