WEB-LOG APP

Supervision via smartphone

Via WEB-LOG smartphone applikationen er det muligt at få et overblik over de væsentligste registreringer for køretøjerne.

Det er desuden muligt at angive relevante data for at kunne færdiggøre kørsler og evt. notere bemærkninger til registreringerne, således at data kan viderebehandles via WEB-LOG eller et andet eksternt system.

Via din smartphone er der mulighed for at blive navigeret fra lokation til lokation med ruteforslag og tidsangivelse.

WEB-LOG smartphone installeres på Android telefoner og er forberedt for kundespecifikke udvidelser, såfremt der ønskes en funktionalitet, der i dag ikke er understøttet.

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk