BinWeigher

BinWeigher gør det muligt at veje og tømme beholdere på en hurtig og effektiv måde.

Beholderen placeres inde i BinWeigheren, og når operatøren starter tømningen, bliver beholderen vejet mens den tømmes.
Der vejes både ”på vej op” og ”på vej ned”. Derved sikres det at beholderens indhold, netto vægten, bliver registreret, uafhængig af beholderens vægt.
Tømning kan ske direkte i en komprimator eller container, ligesom BinWeigher kan kobles sammen med C’Bizz systemet og bruges til affaldsregistrering.

BinWeigher leveres med typegodkendt vejesystem, og kan verificeres til vejning med 200 eller 500 grams nøjagtighed, hvilket gør den anvendelig til afregning af f.eks. affaldsregistrering.

BinWeigher leveres i forskellige størrelser og udformninger, afhængig af de beholdere der skal tømmes, ligesom den leveres med fast beholder f.eks. til tømning af sække.

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk