Skip to the content
Menu

Målesystem til øl

Målesystem til øl

IT løsninger & målesystemer til salg af øl fra tankbiler til restauranter


POUL TARP A/S løsninger til øl tankbiler er baseret på, at bryggeriet modtager ordrene og udarbejder en kundeliste, som angiver restaurantens adresse, den ønskede øl type og den bestilte øl mængde.
Alle data fra og til øl udkørselbilerne styres af et web basseret IT-system, som hedder ”Øl på vejen” eller ”Bier on the road”.

Kundelisten ligger til grundlag for en rutekalkulation, som anvender parametrene: Den kørte strækning - til den laveste mulige pris.
Tankbilen læsses med de ønskede øltyper, og bryggeriet kan se i IT-systemet, hvor meget øl, der er læsset i hver enkelte bil.
Tankbilen kører efter rutelisten, og ved ankomst til restauranten, bliver restauranten identificeret med GPS og evt. ved aflæsning af en trådløs TAG.
Øllet pumpes ud af tankbilen og ind i restaurationens køletanke.
Computeren på bilen registrerer følgende:
• Øl type
• Afleveret øl mængde
• Øllets temperaturen
• Tanknummer
• Posenummer
Alle registreret data bliver skrevet på kvitteringen til restauranten og overført til IT systemet.


Målesystemet:
Målesystemet i bilen sikre, at det er luftfri øl, der bliver leveret til restauratøren, samt styrer, at det er den rigtige øltype og ølmængden, der bliver leveret. Temperaturen bliver løbende målt i tankbilen og det korrekte CO2 tryk bliver styret og målt i hvert rum i tankbilen.


Når tankbilen kommer tilbage til bryggeriet, så bliver tankene tømt for øl, rest mængden måles og registres som retur øl, der er kasseret.
Målesystemet tilkobles vaskeanlægget (CIP systemet), hvor vandmængden og vaskevandets temperatur bliver målt og registreret.

 

 

.