Skip to the content
Menu

ZEVODAT-C1 flowmeter-computer til tankbilen

ZEVODAT-C1 flowmeter-computer til tankbilen

ZEVODAT-C1 flowmeter-computer til tankbilen

Dataregistrerings-enheden IZM-ZDC1™ (ZEVODAT-COMPACT 1) er en udvidelse af den elektromagnetiske flow-meter type IZM-S™ som bruges til hentning af data samt lagring og visning af data under ind- og udpumpning. Overvågning og kontrolopgaver kan udføres simultant for systemkomponenter.

  • Komplet dataopsamling fra mælkeindsamlingsbiler og/eller til brug på stationære modtagelsesenheder
  • Alle komponenter (eks. printere) er IP 65 og kan installeres i et vådt miljø
  • Robust aluminiumsbeklædning
  • Frontplade med foliebeskyttet keyboard og 2x 20-cifret LC-skærm
  • Elektromagnetisk transmitter aktiv i de mest varierede nominelle bredder
  • Overholder standarderne for elektromagnetisk forenelighed 89/336/EWG
  • Egnet til brug i lastbiler jf. DIN40839 eller OIML Doc. 11/A1.4.X.

 

Datablad for ZEVODAT-C1 flowmeter-computer

 

.