Skip to the content

Målesystemer til indsamling af mælk

Løsninger fra POUL TARP A/S til registrering, pumpning, prøvetagning og afregning m.m. af mælk:

Dataopsamling og kommunikation

POUL TARP A/S tilbyder IT løsninger til dataopsamling, registrering og kommunikation mellem landmanden og mejeriet.

Pumpesystem til tankbiler

POUL TARP A/S leverer komplette pumpe- & målesystemer til mælkeindsamling med IT løsninger til registrering og afregning.

Stationært pumpesystem

POUL TARP A/S leverer komplette pumpe- & målesystemer til indpumpning af mælk på mejeriet.

Mælkeprøver

Mælkeprøvesystemer fra POUL TARP A/S 

KONTAKT POUL TARP A/S

TLF: +45 86 42 56 00
E-MAIL: SALES@TARP.DK