Skip to the content
Menu

PS prøveudtager

PS prøveudtager

Perstaltisk prøveudtager fra POUL TARP A/S er udviklet til at tage mælkeprøver af høj kvalitet i en mælketankbil under indpumpning af mælken ved mælkeleverandøren eller i et produktionsanlæg.

Fordele ved prøveudtageren:

  • Det er en doserende og roterende prøveudtager, der monteres på vandrette rør. Prøven vil være repræsentativ
  • Ingen carry-over mellem leverandørerne - dvs. prøver fra de enkelte leverandører er isoleret fra hinanden
  • Prøveudtageren er velegnet til at tage en eller to prøver uafhængigt af hinanden
  • Prøveudtageren kan anvendes til at udtage leverandørprøver og læsprøver
  • PS prøveudtageren er en inliner prøveudtager

.