Skip to the content

Levelsensor App

TARP Level Sensor App

Tømnings- og registrerings App til affaldsbeholdere med niveaumåling

Level Sensor App´en kommunikere med den web-baserede TARP Level Sensor IT-platform, som overvåger og håndtere alle niveau- og positionsmeldinger fra de aktive niveaumåleenheder.


Level Sensor App´en sætter driftspersonalet i stand til:

  • Automatisk at modtage dagens optimerede tømningsrute fra IT-systemet
  • Se status på alle beholdere i området, også dem, der ikke er på dagen rute
  • Registrere manuelle tømninger uden for dagens rute
  • Lave bemærkninger og fotodokumentation for den enkelte affaldsenhed – eks. eksempelvis ”overfyldt” eller ”Hærværk”, Temperatur og overfyldningsalarm m.m.
  • Level sensor App´en bruges en videre til at aktivere og registrere ny-opsatte Level sensorer

.