Skip to the content

Minkvægt

Minkvægt

High speed minkvægt

Minkvægten består af et vejerør og en vægtskinne. Vægtskinnen er placeret oven på buret og vejerøret er ophængt i to rustfrie stålwirer inde i buret.

Minkvægten leveres i moduler af 8 eller 16 vejeenheder. Alle vægtrørerne tilsluttes med et multistik til vejeindikatoren.

Vejeindikatoren har et display, hvor den viser vægten for hver enkelt vejerør. Vægten foretager 1 vejning hvert sekund, når der er en mink i vejerøret.
Vægten har en nøjagtighed på 5 gram. Vejeindikatoren sender vejeresultaterne løbende via Wi-Fi eller mobildata hotspot, som overfører dataene til WEB platformen www.minkweight.dk.

På websiden kan minkavleren og fodercentralen følge hver enkelt minks tilvækst samt alle minkenes tilvækst pr. dag. Der er mulighed for at se vejninger efter morgenfodring evt. kl. 12 og igen efter aftenfodring. Taber minken sig i vægt, kommer der en alarm, der vises røde tal. Det kan hjælpe minkavleren til hurtigt at opdage sygdomme hos minkene.

.