Skip to the content
Menu

Velkommen til POUL TARP A/S

Vi udvikler intelligente løsninger

- til indsamling og udveksling af data inden for renovations- og mejeribranchen.

Levelsensor

Smart måling af affald i beholdere

Med LEVELSENSOR fra POUL TARP A/S er det muligt at se fyldningsmængden i lukkede beholdere.

RFID-Logger

Trådløs registrering & dataudveksling

Med RFID-Logger fra POUL TARP A/S er det muligt at identificere enheden og trådløst videresende data til kontoret/IT-systemet.

The milky way

The milky way

TOC førerhuscomputer fra POUL TARP A/S giver chaufføren og kontoret mulighed for at kommunikere med hinanden omkring mælkeafhentning og ruteændringer m.m.

Den mobile genbrugsplads

Den mobile genbrugsplads

GBizz APP fra POUL TARP A/S anvendes af pladsmedarbejderen til scanning, registrering og opslag i databasen.

Intelligent affaldshåndtering

CBizz systemet fra POUL TARP A/S håndterer, registrerer og afregner affald fra butikscentre, lufthavne og boligområder.

Køb & salg af vand

Sikkert køb & salg af vand

Vandkiosken fra POUL TARP A/S sikrer en ren tapning af vand fra det offentlige forsyningsnet.

GTC APP til affaldsindsamling
GTC APP til affaldsindsamling
MWI APP til vejning
MWI APP til vejning
MILK APP til mælkeindsamling
MILK APP til mælkeindsamling
WATER KIOSK APP til vand tapning
WATER KIOSK APP til vand tapning
LEVEL SENSOR APP til affalds måling
LEVEL SENSOR APP til affalds måling

Apps fra POUL TARP A/S

Smarte løsninger - lige ved hånden

POUL TARP A/S tilbyder app-løsninger til både affalds- og mælkeindsamling. En app-løsning gør det nemt og enkelt for brugeren at registrere ændringer og fejl og melde det ind til kontoret.

Find ud af mere om

POUL TARP A/S

Her kan du læse mere POUL TARP A/S, se den næste messe vi udstiller på eller finde en forhandler.

Om POUL TARP A/S

Om POUL TARP A/S

Ingeniørfirmaet POUL TARP A/S blev etableret i 1954 og har lige siden udviklet og produceret software- og hardwareløsninger til renovations- og mejeribranchen.

Messer

Mød os på messer rundt om i verden

POUL TARP A/S udstiller på messer rundt om i verden. Her kan du se, hvor vi udstiller næste gang.

Find forhandler

POUL TARP A/S er repræsenteret og har lokale forhandlere i mere end 20 lande.

POUL TARP A/S - Godkendelser:

Vores godkendelser og certifikater indenfor miljø og fødevarer:

Microsoft Partner GOLD ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 FødevarestyrelsenKontrolrapport

Overensstemmelses erklæring

 

MID Approved

USDA Design Approved

OIML R 117-1 Type Approval Tests of S12 Flow Meter System

 

Metering System - Testet and Certified by NTEP, USA

3-A SANITARY STANDARDS Approved

 

POUL TARP A/S har siden maj 2021 været en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark - henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig
forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder.

Vi ønsker til at bidrage til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og
bæredygtighed i dansk erhvervsliv, ved at arbejde med Global Compacts Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption samt med de 17 verdensmål.

Læs vores seneste rapport her.

FN's verdensmål

Hos POUL TARP A/S arbejder vi for følgende 4 verdensmål:

Verdensmål nr. 8 handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Verdensmål nr. 9 handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

Verdensmål nr. 12 handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden hvorpå vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Verdensmål nr. 7 handler om at investere og omlægge til rene energikilder som sol og vind, for at mindske brugen af fossile brændstoffer og derved udledningen af drivhusgasser, da det skaber drastiske ændringer i vores klimasystem, som har en synlig effekt på alle kontinenter i takt med at en større del af befolkningen får adgang til elektricitet og energiforbruget stiger.

.