Skip to the content

Løsninger til betaling, måling & tracking

Se POUL TARP A/S løsninger til bl.a. tapning af vand, afhentning af slam, måling i lukket beholder og tracking af køretøjer.

BETALINGSSYSTEMER

Betalingssystemer fra POUL TARP A/S til afregning af bl.a. vand og slam

GPS TRACKER

Løsninger fra POUL TARP A/S til tracking af køretøjer.

NIVEAUMÅLING

Løsninger fra POUL TARP A/S til måling af fyldningsgraden i lukket beholdere.

AFFALDSREGISTRERING

Løsninger fra POUL TARP A/S til registrering af affald i butikscentre, lufthavne & på genbrugspladser

.