Skip to the content

Målesystem til øl

Målesystem til øl

IT løsninger & målesystemer til salg af øl fra tankbiler til restauranter


POUL TARP A/S løsninger til øl-tankbiler er baseret på, at bryggeriet modtager ordrene og udarbejder en kundeliste, som angiver restaurantens adresse, den ønskede øl type og den bestilte øl mængde.
Alle data fra og til øl-tankbilerne styres af et webbaseret IT-system, som hedder ”Øl på vejen” eller ”Beer on the road”.


Kundelisten ligger til grundlag for en rutekalkulation, som anvender parametrene: Den kørte strækning - til lavest mulig pris.
Tankbilen læsses med de ønskede øl-typer, og bryggeriet kan se i IT-systemet, hvor meget øl, der er læsset på hver enkelt tankbil.
Tankbilen kører efter rutelisten, og ved ankomst til restauranten, bliver restauranten identificeret med GPS og evt. ved aflæsning af en trådløs TAG.
Øllet pumpes ud af tankbilen og ind i restaurationens køletanke.
Computeren på bilen registrerer følgende:
• Øl type
• Afleveret øl mængde
• Øllets temperatur
• Tanknummer
• Posenummer
Alle registrerede data bliver skrevet på kvitteringen til restauranten og overført til IT systemet.


Målesystemet:
Målesystemet i bilen sikrer, at det er luftfri øl, der bliver leveret til restauratøren, samt styrer, at det er den rigtige øl-type og øl-mængde, der bliver leveret. Temperaturen bliver løbende målt i tankbilen og det korrekte CO2 tryk bliver styret og målt i hvert rum i tankbilen.


Når tankbilen kommer tilbage til bryggeriet, så bliver tankene tømt for øl, restmængden måles og registreres som retur øl og bliver derefter kasseret.
Målesystemet tilkobles vaskeanlægget (CIP systemet), hvor vandmængden og vaskevandets temperatur bliver målt og registreret.

 

 

TACO II computer

TACO II computer til måle- og pumpesystemer, der opsamler og deler data som fx leverandør, sted, volume, temperatur og mælkeprøver.

S12 computer til pumpsystemer

S12 Computer til pumpesystem, der opsamler data ved afhentning af mælk om bl.a. sted, mængder, temperatur og mælkeprøver.

ZEVODAT-flash pumpecomputer

ZEVODAT-flash computer til pumpesystem, der opsamler data ved afhentning af mælk om bl.a. sted, mængder, temperatur og mælkeprøver.

TOC V førerhuscomputer

TOC V førerhuscomputer til chaufføren, der informerer om ruten og opsamlingsstederne.

MTC IT-løsning til administrationen

MTC IT-løsning til administration, der håndterer alt data fra bilerne og kommunikationen, samt fakturerer leverandørerne.

Milk APP til chaufføren

Milk APP til chaufførerne, der afhjælper små arbejdsopgaver nemt og hurtigt - lige ved hånden.

Mobil printer til tankbiler

Mobilprinter til tankbiler, så leverandøren kan få kvittering på den afhentet mængde mælk.

.