Skip to the content
Menu

LEVEL SENSOR

LEVEL SENSOR

Til overvågning og registrering af fyldningsgrad og temperatur i affaldsbeholdere.

TARP LEVEL SENSOR sikrer kommunen, boligselskabet, boligadministrationen og affaldstransportøren den mest optimale tømningsfrekvens og dermed de mindst mulige transportomkostninger.

TARP LEVEL SENSOR vil også kunne dokumentere et evt. behov for flere eller færre affaldsbeholdere på et affaldsområde

TARP LEVEL SENSOR er ideel til overvågning af fyldningsgrad og temperatur i:

• Nedgravede løsninger (Molok og lign.)
• Ubemandede miljø- og affaldsstationer ved strand-, skov- og sommerhusområder
• Affaldsløsninger i boligforeninger
• Fælles affaldsløsninger i bymidten m.v.

Administrationen/kørselskontoret kan via en webside følge status på alle tilknyttede TARP LEVEL SENSORER, og der er bl.a. mulighed for at sende en alarm til specifikt driftspersonale, når en fastsat fyldningsgrad eller temperatur overskrides. Alle enheders fysiske placering kan ses i Google Maps, hvor den aktuelle fyldningsgrad og temperatur vises for hver enkelt enhed.

Al tømning- og driftshistorik gemmes i 3 år og kan tilgås via brugernavn og password.

Den tilhørende TARP LEVEL SENSOR APP giver medarbejderen mulighed for at lave bemærkninger for den enkelte affaldsbeholder – eksempelvis ”Overfyldt” eller ”Hærværk” samt vedhæfte fotodokumentation.

Alle overvågede affaldslokationer logges med foto og GPS koordinat i administrationsprogrammet, hvilket gør det muligt at generere ruter på baggrund af fuldmeldinger.

TARP LEVEL SENSOR er udstyret med et integreret SIM-kort, hvilket betyder, at der ikke er krav om Wi-Fi adgangspunkter for at kunne transmittere data. Enheden er desuden forsynet med indbygget batteri og solcelle, som sikrer min. 6 års levetid på produktet.

TARP LEVEL SENSOR er let at installere, 100% vedligeholdelsesfri og er beregnet til drift i hårde miljøer og ideel til strand-, skov-, og sommerhusområder.

TARP LEVEL SENSOR med tilhørende webplatform og administrationsprogram er designet og produceret i Danmark af  POUL TARP A/S

.