Skip to the content

ZEVODAT-flash pumpecomputer

ZEVODAT-flash pumpecomputer

ZEVODAT-flash pumpecomputer til tankbiler

ZEVODAT-flash computeren monteres på tankbilen og bruges blandt andet til indikation, datalagring, kontrol og overførsel af målte værdier som masse, volumen, temperatur med mere.
Kontrolfunktionerne af de forskellige komponenter af målesystemet, såsom pumpe, ventiler eller prøveudtager, er integreret i ZEVODAT-flash computeren.
Printer-interfacet muliggør printning af alle relevante data af betydning for leverandøren.


Komponenter:

 • Grafisk visning til simultanindikation af eks. mængde, temperatur, leverandør-ID og gennemstrømningshastighed
 • Grafisk visning af temperaturerne under rengøringsprocessen
 • Kontrol og overvågning af luftudskilleren.
 • Leverandøridentifikation via GPS
 • 3,000 modtagelser og op til 100 ture (kan øges efter anmodning)
 • Datahukommelse på op til 2 gigabytes
 • Alle outputs er kortslutningssikrede
 • Brugervenligt tastatur med store, farvede knapper
 • Overførsel af øvrige leverandørinformationer (eks. leverandørspecifikke beskeder)
 • Ændringer i sprog i den basale version fra tysk til engelsk
 • Langtidslagring af databackup over 3 måneder

 

Muligheder:

 • Overførsel af data (kabel, GSM, GPRS, Bluetooth®)
 • Printertype EPSON TM88 eller DI-PRINTTM – der kan anmodes om andre
 • Prøveudtager til individuelle prøver og turprøver
 • Stregkodescanner til identifikation af prøver
 • Stregkodescanner til identifikation af leverandør
 • Indbygget modem til dataoverførsel via GSM eller GPRS
 • Terminal til fjernindikation og fjernstyring
 • Yderligere sprog (efter anmodning)
 • Mulige hardware-udvidelser (Profibus, Bluetooth®) til forskellige applikationer
 • Kundespecifikke ændringer til standardapplikationer/program

 

Standardprogrammet i dataregistrerings-enheden, ZEVODAT-flash, tilbyder 5 forskellige operatørstadier:

1. Visning af hovedmenuer

 • Start af turen
 • Dataoverførsel
 • Start af rengøringsprocessen
 • Håndtering af servicefunktionerne

2. Aktivering af turen

 • Dataanmodning eller input fra chauffør, tur og prøveinformation
 • Datalagring

3. Mængdemåling og registrering af leverandøren

 • Dataforespørgsel eller input fra leverandøren og prøvedetaljer
 • Indikation af de relevante måledata (mængde, leverandør, temperatur, status, etc.)
 • Kontrol af målesystemet (pumpe, prøveudtager)
 • Datalagring og printning af kvittering

4. Afslutning af turen

 • Dataanmodning eller inputs (eks. ved aflæsningslokation)
 • Datalagring
 • Printning af turkvittering
 • Dataoverførsel

5. CIP-funktion

 • Dataanmodning og datalagring i forbindelse med rengøringsprocessen (nummeret på tankrum, temperatur)

 

Datablad for ZEVODAT-flash pumpecomputer >>>

.