Skip to the content

Piston PT prøveudtager

Piston PT prøveudtager

Piston PT prøveudtager til måle- og pumpesystemer

 

Prøveudtageren muliggør den kontinuerlige og ensartede prøvetagning af de væsker og væskemængder, som passerer i rørledninger.


Ved hver omdrejning tages prøvemængden fra rørledningen mellem den afrundede forseglede overflade og stempelpunktet. Herefter sendes prøven ned i prøvetagningsflasken uden tryk.


Forholdet mellem prøvemængden og mængden af væske, som strømmer gennem rørledningen, kan bestemmes ved indstilling af omdrejningsfrekvensen.

Ved slutningen af prøveudtagningsprocssen bliver evt. restprodukt i prøveudtageren fjernet via en luftrensningsforbindelse. Aseptisk luft bør bruges til dette, hvilket minimerer en mulig produktforurening ved evt. ”carry over”.
Under rengøringsprocessen bør stempelstangen flyttes for ordentligt at kunne skylle/rengøre de forseglede overflader. Derudover er det muligt at tage rensevæske fra rørledningen, via en ventil-kombination, og bruge den til at rense udluftningsforbindelsen.

En flaskefiksering, der kan justeres til forskellige flaskestørrelser, kan leveres som ekstraudstyr. Dette gør det muligt at placere prøveudtagningsflaskens åbningen (maks. Ø 45 mm) direkte under prøveudtageren, således, at en forurening af flasken udefra minimeres.

 

Datablad for Piston PT-prøveudtager til mælkeindsamling

.