Skip to the content

Milk APP Driver

Milk APP Driver

App til mælkeindsamling

Milk APP Driver fra POUL TARP A/S anvendes til tankbiler og semitraliere uden målesystem, hvor chaufføren skal registere den omlæsset og aflæsset mælkemængde. De registrerede data blive automatisk sende til MTC IT systemet på kontoret.

Milk APP kan anvendes i følgende situationer:

 

Milk APP til kørselsleder og vagtberedskabet

Milk APP giver kørselsleder og vagtberedskabet mulighed for at se, hvor bilerne er og se aflæsningen på et specifikt mejeri eller en specifik bil.
Det giver også mulighed for at brugeren kan tjekke mængder, temperaturer og kvalitetsdata på en leverandør.
På bilens side kan man yderligere tjekke, hvornår en bil sidst har været til CIP, samt melde ind, at en bil er byttet med en anden bil.

Milk APP til reload trailer

Milk APP kan bruges til at aflæsse trailer, hvis de køres til et mejeri af en bil uden et pumpesystem.
APP’en slår mængderne på traileren op i MTC kontorsystemet og chaufføren kan få hjælp til at identificere mejeriet via GPS. Herefter skal chaufføren vælge det rum, der skal aflæsses og om det er fuldt eller delvist aflæst. Til sidst trykker chaufføren ”aflæs” og så markeres mælken som "aflæsset" på mejeriet. Dermed bliver sporbarheden intakt og mejerierne kan afregnes korrekt.
Det er muligt at ”hooke” og ”unhooke” traileren i APP’en, samt at registrere CIP på traileren, som sendes til MTC kontorsystemet.

Milk APP til mellemtransport

I forbindelse med mellemtransport kan chaufføren på APP’en indtaste, hvilket produkt og hvilken mængde der fyldes i de forskellige rum på bilen og traileren.
Herefter kan mælken afleveres til andre mejerier eller kunder. Mejeriet eller kunden identificeres via GPS og blandingsregler varetages af MTC kontorsystemet. Der er fuld sporbarhed i MTC kontorsystemer over, hvilken mælk der er leveret hvilket sted.
Det er muligt at registrere CIP på både forvogn og hænger.

.