Skip to the content
Menu

Sateye

Sateye GPS tracking & driftsovervågning

Sateye flådestyringssystem fra POUL TARP A/S er et overvågningssystem, som er baseret på de 24 GPS satellitter der kredser om jorden.

GPS satellitsystemet åbner nye muligheder for online overvågning af virksomhedens køretøjer. Dette 2. generations GPS overvågningssystem giver mulighed for konstant at følge virksomhedens biler på et detaljeret Danmarkskort, hvor samtlige danske veje er registreret med navn på baggrund af DAV (Dansk Adresse og Vejdatabase). Dette kan betegnes som et logistisk gennembrud, da ordremodtager kan koordinere kørslen efter Just-In-Time principperne, idet man til enhver tid kan guide nærmeste ledige vogn ud til kunden.

Systemet åbner samtidigt nye muligheder for positionering af specialkøretøjer (f.eks. køretøjer med trailer, kran, lift, etc.).

Sateyes positionerings-software bygger på det Windows baserede MapInfo, hvilket gør data konvertible med andre systemer.

Den naturlige udbygning af Sateyes flådestyringssystem vil da også være et ruteplanlægningssystem.

Sateyes ruteplanlægningsværktøj kan modtage data direkte fra økonomisystemet, beregne ruter mens man følger køretøjernes nøjagtige position i forhold til kunder, lagre, m.m.

Herudover kan systemet fungere som online tyveri overvågning, hvor virksomheden eller en alarmcentral modtager besked, hvis der er indbrud i køretøjerne. En anden udbygning kunne være ved kølevogne, hvor virksomheden får en alarm via E-mail/SMS, hvis der er temperatur udslag i kølerummet.

Sateye giver svar på:

 • Hvor er bilerne
 • Kører de eller holder de stille
 • Hvornår ankom de til kunden
 • Hvornår forlod de kunden
 • Hvor mange kilometer har bilerne kørt
 • Hvilken bil er nærmest til en given opgave
 • Tidsforbrug/lønomkostning

Hvem retter Sateye løsningen sig bl.a. mod:

 • Transport- og logistikbranchen
 • Dagligvaredistribution
 • Service og vedligehold
 • Håndværkere
 • Udlejning af materiel og biler

.