Skip to the content
Menu

Sateye

Sateye GPS tracking & driftsovervågning

Sateye flådestyringssystem fra POUL TARP A/S er et overvågningssystem, som er baseret på de 24 GPS satellitter der kredser om jorden.

GPS satellitsystemet åbner nye muligheder for on-line overvågning af Deres køretøjer. Dette 2. generations GPS overvågningssystem giver Dem mulighed for konstant at følge Deres biler på et detaljeret Danmarkskort, hvor samtlige danske veje er registreret med navn på baggrund af DAV(Dansk Adresse og Vejdatabase). Dette kan betegnes som et logistisk gennembrud, da De ved ordre-modtagelse kan koordinere Deres kørsel efter Just-In-Time principperne, idet De til enhver tid kan guide nærmeste ledige vogn ud til Deres kunde.

Systemet åbner samtidigt nye muligheder for positionering af specielkøretøjer (f.eks. køretøjer med trailer, kran, lift, etc.).

Sateyes positionerings-software bygger på det Windows baserede MapInfo, hvilket gør Deres data konvertible med andre systemer.

Den naturlige udbygning af Sateyes flådestyringssystem vil da også være et ruteplanlægningssystem.

Sateyes ruteplanlægningsværktøj kan modtage data direkte fra økonomisystemet, beregne ruter mens De følger Deres køretøjers nøjagtige position i forhold til kunder, lagre, m.m.

Herudover kan systemet fungere som on-line tyveri overvågning, hvor de eller en alarmcentral modtager besked hvis der er indbrud i køretøjerne. En anden udbygning kunne være ved kølevogne, hvor De får en alarm via E-mail/SMS, hvis der er temperatur udslag i kølerummet.

For mere information: Sateye

.