Skip to the content

GTC APP

Drifts- og registrerings App til affaldsindsamling

En af de vigtigste forudsætninger for at kunne udføre sit arbejde hurtigt og på bedst mulig måde er, at man har det rigtige værktøj til rådighed.
POUL TARP A/S har udviklet en drifts- og registrerings App til smartphones & tablets, som hurtigt og nemt gør det muligt for renovationspersonalet at registrere, tjekke og dokumentere alle relevante og ønsket rute- og indsamlingsforhold.

App'en kommunikerer direkte med POUL TARP A/S driftssystem: TARP Office - GTC, som kan udveksle data med alle fagsystemer – både kommunale og private.

GTC App´en gør brugeren i stand til at gøre følgende:

  • Registreringer af skader, fejl og hærværk på beholdere
  • Rapportering af problemer og årsager til manglende tømning
  • Billeddokumentation
  • Parring af RFID-tags og beholderlabels
  • besøgsregistrering og rutetjek
  • 2-vejs kommunikation med kontoret
  • Manuel tømningsregistrering
  • Vis af de nærmeste beholdere på ruten
  • Bestilling af container tømninger på genbrugspladser
  • Kontrol af stamdata

 

.