Skip to the content

RFID-Logger

RFID-Logger

RFID Logger fra POUL TARP A/S bruges i situationer, hvor man ønsker en RFID registrering uden at affaldsbeholderen placeres på bilen.

RFID Logger giver mulighed for, at dokumentere, om en affaldsbeholder er blevet kontrolleret uden at den nødvendigvis er blevet tømt på renovationsbilen.

Dette gør RFID loggeren til en megen tidsbesparende enhed når man eksempelvis i vinterhalvåret i sommerhusområder ønsker at dokumentere, at man har efterset tomme affaldsbeholdere. Derved undgås, at tomme affaldsbeholdere skal bringes frem og tilbage til renovationsbilen.

RFID Loggeren kan også bruges til at registrere tømning af f. eks. sække, hvor sækkestativet er udstyret med en RFID tag.

Ligeledes kan RFID Loggeren bruges som midlertidig back-up, hvis det i en nødsituation er nødvendigt, at indsætte en renovationsbil uden RFID registreringssystem.

RFID Loggeren kan sammen med en smartphone med GTC App bruges til at parre RFID tag´s med beholderetiketter i f. b. med udskiftning og vedligehold af affaldsbeholdere.

RFID loggeren videresender data til kontorsystemet TARP Office GTC via GTC App på smartphone.

Al registreret TAG data videresendes online til kontorsystemet TARP Office GTC, hvorfra data igen kan videresendes til eksterne stamdatasystemer via snitflade.  

.