Skip to the content
Menu

Chassisvægt

Chassisvægt

Vejeløsning med chassisvægt til afregning.

En chassisvægtsløsning fra POUL TARP A/S kan være med til at udvide de typer af arbejdsopgaver som bilen udfører og derved medvirke til en øget indtjening.
Chassisvægten kan enten installeres som en ”stand alone” løsning, hvor al vejning og registrering udelukkende foregå på køretøjet eller den kan udvides med datakommunikationsmuligheder fra POUL TARP A/S således at kontor og kunder modtager køretøjets vejninger og registreringer online.


Chassisvægt med vægtvisning på vejeindikator:

  • Vejenøjagtighed fra 5 kg 
  • Krængningskompensering op til 20% hældning
  • EU typegodkendt – Må anvendes til afregning

 

Øvrige udvidelsesmuligheder:

  • APP løsning til chaufføren med visning af kundeinfo og produktets vægt.
  • Dataopsamling via internettet til web-baseret administrationssystem (WEB-LOG).
  • Førerhuscomputer, som giver chaufføren oversigt over ruteplanlægning, kunde og ordreinfo samt navigation til næste kunde/lokation.
  • RFID-registrering af affaldsspande, beholdere, containere etc.
  • Kamera for automatisk billeddokumentation at tømt beholder/container

 

IT løsninger til vejning

Computere- & App løsninger fra POUL TARP A/S til registrering og udveksling af data mellem bilen og kontoret.

TOC førerhuscomputer

TOC førerhuscomputer

TOC førerhuscomputeren fra POUL TARP A/S håndterer datakommunikationen mellem bilen og kontoret om fx. ruter, opsamlingssteder og ændringer m.m.

MWI vejeterminal

MWI vejeterminal

MWI vejeterminal fra POUL TARP A/S er placeret bagpå bilen og vise bl.a. de spande der bliver vejet og mængden. Alle data sendes direkte til kontoret, hvor det bliver afregnet.

GTC App

GTC App

Med GTC App fra POUL TARP A/S kan chaufføren let, hurtigt og sikkert registrere data fra affaldsindsamlingen om fx tømning, fejl eller ændringer.

TARP Office - GTC

TARP Office - GTC

TARP Office-GTC fra POUL TARP A/S er et specialdesignet kontor- og administrationssystem udviklet til planlægning, indsamling og analysering af data.

.